RR Ģeodēzija
SIA "RR Ģeodēzija"
Reģ.nr. 43603036965
Adrese: Lielā iela 6, Jelgava, LV-3001
Banka: Swedbank
Konts: LV67HABA0551034429737
Kontaktpersona: Raimonds Viļums
Tel.: 26308960
E-pasts: raimonds@rrgeodezija.lv